Featured

Thiên thần bé nhỏ

Hana Nguyễn

Thiên thần bé nhỏ của tôi đã xuất hiện như một đặc ân của Thượng Đế dành cho đứa con bị quên lãng của người.

Thiên thần bé nhỏ có những giấc mơ xinh đẹp ngập tràn nụ cười.

Thiên thần bé nhỏ của tôi, rồi một ngày không xa sẽ cất cánh bay lên bầu trời và toả sáng niềm tin.